> Početna

Dobrodošli u novomarofski kraj


Postupak za iznajmljivače kod COVID - 19 pozitivnog gosta

 HZJZ objavio je preporuke za slučaj pojave COVID - 19 pozitivnog gosta u smještajnom objektu.

Informacije za privatne iznajmljivače - Turistička aktivnost u okolnostima COVID-19

Objedinjene mjere i upute za privatne iznajmljivače možete pronaći na jednom mjestu.  

Grad Novi Marof pokrenuo "Naš E-plac"

 Grad Novi Marof na svojim je mrežnim stranicama pokrenuo "Naš E-plac" . Sada na jednom mjestu možete saznati koja  mala obiteljska gospodarstva nude svoje proizvode te kako najlakše doći do njih. Stranica se redovno ažurira i dopunjava pa svi zainteresirani mogu poslati svoje podatke kako bi bili uvršteni na ovu platformu.

Turistička zajednica Grada Novog Marofa - kontakt

Ured TZ Grada Novog Marofa za vrijeme trajanja mjera zaštite sprječavanja širenja COVID - 19 virusa otvoren je "on-line".
Sve upite i komunikaciju možete izvršiti putem tz.novimarof@gmail.com ili na broj telefona 099 263 06 37.

ODLUKA O PROVOĐENJU PREVENTIVNIH MJERA ZA SUZBIJANJE ŠIRENJA ZARAZE KORONAVIRUSOM NA PODRUČJU GRADA NOVOG MAROFA

Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18), odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,  109/07, 125/08,  36/09,  150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 69. Statuta Grada Novog Marofa  („Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 22/09,9/11, 11/13, 19/13-pročišćeni tekst, 8/18 i 6/19 ), gradonačelnik Grada Novog Marofa donosi

Javni poziv za predlaganje programa povodom obilježavanja Dana Grada Novog Marofa

Grad Novi Marof i TZ Grada Novog Marofa pozivaju sve pojedince, udruge, ustanove te sve zainteresirane strane  da se i ove godine uključe u Program obilježavanja Blagdana Sv. Antuna Padovanskog i Dana Grada Novog Marofa i tako prezentiraju svoj rad.


Banner1
Turistička zajednica Varaždinske županije
Grad Novi Marof
Odrzivi turizam